Woensdag 16 mei 2018

om 20.00 uur

in het Dorpshuis de Rede

in Ried

 

 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor deze jaarvergadering. 

Agenda

  1. Opening
  1. Vaststellen agenda
  1. Mededelingen en ingekomen stukken
  1. Notulen jaarvergadering 2017

            Zie Kattebel van april 2018 of op de website www.dorpsbelangried.nl

  1. Jaaroverzicht 2017-2018

                Werkgroepen en onderwerpen die aan de orde komen zijn: verkeer en straatvertegenwoordigers, groen, haven,                 dorpsvisie/interactieve vergadering en Dorpshuis de Rede.

            Pauze rond 21.15 uur

  1. Financieel overzicht

                Verslag kascommissie door Joute Bouma (aftredend) en Durk Houtsma

                Uitreiking van de cheque van de sponsoren van de website aan een jeugdvereniging

  1. Bestuursverkiezing

                Marjan Wewerinke is aftredend en herkiesbaar voor een jaar

                Ynte Heeres en Anneke Hiemstra zijn herkiesbaar voor een termijn

                Lucie van Bruxvoort-Aalberts stelt zich beschikbaar als nieuw bestuurslid

                Kandidaten kunnen zich tot vierentwintig uur voor aanvang van de vergadering melden bij de

                secretaris Ynte Heeres op 0517-395848 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  1. Rondvraag
  1. Sluiting