Ons mooie dorp Ried

 

Ried is een klein dorp in het noorden van Friesland. Het dorp ligt onder de rook van de oude universiteitsstad Franeker en telt ongeveer 450 inwoners.
Franeker is  bekend van de vroegere universiteit, de jaarlijkse PC en het planetarium van Eise Eisinga. Twintig kilometer verderop ligt de hoofdstad van Friesland, Leeuwarden.
Honderd kilometer verderop ligt de hoofdstad van Nederland, Amsterdam.  

Ried ontleent zijn naam aan het water "de Rie" die langs het dorp loopt.

Deze vaart is ontstaan omdat er vroeger nog geen dijken om het  dorp heen lagen. Het zoute getijwater stroomde in en uit waardoor zich geulen vormden en zo ook de vaart "de Rie" die later voor economische scheepvaart werd gebruikt. Weer wat later slibde "de Rie" weer dicht waardoor men genoodzaakt was opnieuw de geul te graven.  Deze vaart is thans een onderdeel van de elfstedenschaats-route. 


Vroeger bestond Ried uit veel landbouw en waren er veel gardeniersbedrijven. De mensen uit Ried leefden hoofdzakelijk van de landbouw, verder was er een timmerij, een schilder en een smederij. Er leefden voornamelijk grote gezinnen. Aan de Hoofdstraat van Ried staat het kerkje van het dorp. Het is herbouwd in 1653 op de fundamenten van de oude kerk uit 1300. In de buitenmuren van de kerk zijn een aantal gedenkstenen ingemetseld, waarvan er één herinnert aan de bouw van de nieuwe toren die de in 1625 ingestorte toren moest vervangen.

De bijnaam van de inwoners van Ried is Riedster katten. Dit komt in veel dingen tot uiting, zoals de dorpsvlag, het wapen, jachthaven It Kattegat, dorpskrant It Kattebeltsje en het standbeeld bij de leugenbank. 


In het dorp stond een eetgelegenheid waar voorheen het café "Dorpszicht" in gehuisvest was. In dit etablissement zijn schilderijen van de voor Franekeradeel legendarische schilder Johannes Deschesne te zien. (Het pand wordt thans gebruikt voor permanente bewoning) 


Deze schilder, in 1893 te Franeker geboren, ontving zijn opleiding als decorschilder in Amsterdam. Zijn schilderingen hebben door heel Friesland diverse gebouwen gesierd, maar daar is helaas weinig van over gebleven, een uitzondering daar gelaten. Men zegt dat de schilderijen door Johannes Deschesne zijn gemaakt om de schulden aan de kastelein van het café af te lossen. Het unieke karakter van deze schilderingen maakt het meer dan de moeite waard om enkele op deze site te tonen, zie onderaan deze pagina. 

Ook van Johannes Deschesne, deze steendrukafbeelding is te zien in het kaatsmuseum.


Ried is een actief dorp en kent vele verenigingen, er zijn er meer dan 20, de oudste hiervan is de toneelvereniging, Willem van Haren. 

Ried biedt uitstekende woonmogelijkheden. U vindt er rust en ruimte. Zowel ’s zomers als ’s winters heeft Ried heel wat voor menig toerist en inwoner te bieden. Het typische Friese landschap met de klassieke boerderijen, de vaart de Rie dat parallel loopt met het dorp, zorgen voor een pittoresk beeld.

Het kaatsen is een van de volkssporten in, m.n., het noordwesten van Friesland.

De kaatsvereniging VVV Klaas Mug is de organisator van vele (wekelijkse) kaats evenementen in het dorp. 

De jaarlijkse PC, het grootste kaatsgebeuren van het jaar, is voor velen welbekend. 
Het dorp ligt dicht bij Franeker, wat het "kaatsmekka" van het noorden is. 


Achter het kaatsveld ligt ons mooie haventje.