Onze haven is weer helemaal in orde.

We hebben belangrijke subsidie gehad waarmee we onze haven weer in goede conditie hebben gebracht.

U bent weer welkom.

Belangrijk bericht over de haven

Het bestuur van de haven is, samen met “Dorpsbelang Ried e.o.”, al een tijdje bezig geweest voor verkrijging van subsidie om de walbeschoeiing en steigers in de haven te vervangen. Dit is tot op heden helaas nog niet gelukt en zijn wij opnieuw gestart met een poging de benodigde gelden alsnog te verkrijgen. We hebben mevrouw Els Hiemstra, dorpen-coördinator van de gemeente Waadhoeke afdeling Samenleving, bereid gevonden ons te begeleiden, zij heeft het Bureau Schmidt uit Leeuwarden opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de staat waarin onze walbeschoeiing en steigers zich bevinden. Deze bevindingen zullen intern in het Gemeentebestuur worden besproken.

De uitspraak van het Bureau Schmidt, na onderzoek, is:


Alles bevindt zich in zeer slechte staat.
Wel adviseren we om de steigers per direct af te sluiten / of weg te nemen. Deze zijn niet  veilig om te betreden.
Tevens is de damwand in een dermate slechte staat van onderhoud dat de oever niet meer veilig te betreden is met machines (zoals bij. Onderhoudsmachines / maaimachine).
Betreden van de oever door een enkel persoon zal niet gelijk leiden tot bezwijken van de constructie. Meerdere personen bij elkaar is niet vertrouwd. Eveneens als het opslaan van materiaal op de oever.


Het havenbestuur heeft besloten, in samenspraak met “Dorpsbelang Ried e.o.” en de gemeente “Waadhoeke”, om de steigers en de wallenkant af te sluiten zolang het niet veilig en nog niet hersteld is, een besluit dat noodzakelijk is om niet juridisch aansprakelijk te worden gesteld voor welke verwijtbare omstandigheid en/of voorval dan ook.  

Hopelijk krijgen we een positieve respons op onze nieuwe poging om de benodigde gelden te verkrijgen voor vernieuwing van onze walbeschoeiing en steigers.

Namens “Stichting Recreatiehaven Ried” en “Dorpsbelang Ried e.o.”.