Beweegtuin Ried

 

Augustus 2020 is het definitieve einde van de gymzaal in Ried. Binnen een maand is de gymzaal gesloopt en rest er alleen nog een grote krater. Als het aan Dorpsbelang Ried eo (DB), basisschool de Oanset en dorpshuis de Rede ligt zal het terrein niet lang leeg blijven.

De gymzaal stond voor beweging en sport. Dit willen alle partijen terug laten komen op het vrijgekomen terrein. In 2019 is het idee van een beweegtuin ontstaan. De tuin moet inspireren tot educatie (buitenlokaal/moestuin), spelen (fantasie van kinderen prikkelen), vergroening (historie van Ried) en bewegen (buitensportapparaten) voor jong en oud.

Om tot een integrale aanpak te komen is de werkgroep uitgebreid met omwonenden, Nik Hoving (buurtsportcoach en BIOR Sport Fryslân), mv Schraa (IVN), mv Walda (Donker Groen) en mv Batteram (Waadhoeke). De beweegtuin in Ried is een pilot voor heel Friesland.

In mei 2020 heeft Architectbureau Arcadis een eerste ontwerp gemaakt. De input van de werkgroep wordt hierin momenteel verwerkt.

Verdere informatie zal te lezen zijn in de notulen van DB in de Kattebel. 

DB Ried eo